Na úvodní stránku Vytisknout stránku Napište nám Mapa stránek česky slovensky spain

Brněnská 154/32
692 01 Mikulov
GSM: +420 603 218 920
velox@veloxmikulov.cz
http://www.veloxmikulov.cz

Dotace na zateplení

Centrum pasivního domu

PŘEHLED VÝROBKŮ

Označení výrobku popis výrobku a účel použití
ROZMĚRY v mm max. mezní úchylky
 
délka "l" šířka "b" tlouš?ka "d"
VELOX WS
Výrobek VELOX WS
Štěpkocementové bednící izolační desky jednovrstvé vhodné pro bednění vnitřních i vnějších stěn bez zvýšených nároků na tepelnou izolaci.
2000 500 25
35
50
VELOX WSD
Výrobek VELOX WSD
Štěpkocementové bednící izolační desky jednovrstvé se zvýšenou objemovou hmotností a tuhostí vhodné pro bednění vnitřních i vnějších stěn s vysokými nároky na zvukovou izolaci.
2000 500 25
35
VELOX WS-EPS
Výrobek VELOX WS-EPS
Bednící dvouvrstvé izolační desky složené ze stěpkocementové desky VELOX WS, tl. 35 mm a nalepené vrstvy pěnového polystyrenu vhodné pro venkovní bednění obvodových stěn s vysokými nároky na tepelnou izolaci.
2000 500 75*
85
95
105*
115
135
*výroba dle potřeby
VELOX OKRAJOVÉ PRUHY
Výrobek VELOX OKRAJOVÉ PRUHY
Pásové přířezy ze štepkocementových desek WELOX WS, tl. 50 mm, pro vytvoření okenních a dveřních ostění (špalet).
2000 do 165,
165-248,
249-340
(dle výplně mezi bednícími deskami)
 50
VELOX DESKY PRO VYTVÁŘENÍ PŘÍČEK
Výrobek VELOX DESKY PRO VYTVÁŘENÍ PŘÍČEK
Plošně spojené štěpkocementové desky pro vytváření dělících nenosných příček.
2000 500 70 (2*35)
100 (2*50)
VELOX STROPNÍ BEDNÍCÍ DESKA
Výrobek VELOX STROPNÍ BEDNÍCÍ DESKA
Speciální deska VELOX WS tl. 35 mm s podélným vystužením dřevěnými latěmi pro trvale zabudované bednění ŽB monolitické stropní desky.
2000 500 35
VELOX PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ PRVKY
Výrobek VELOX PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ PRVKY
Lepené štěpkocementové desky VELOX WS, tl. 25 mm s jejich přířezy do tvaru dutých krabic, vhodné pro novostavby i asanace starých objektů.
délka "l" šířka "b" výška tvarovky "h" + vrstva betonu
 
2000 500 (300) 170+50
220+50
260+50
315+50*
355+50*
500+50*
575+50
*výroba dle potřeby
VELOX STAVEBNÍ SPONY
Výrobek VELOX STAVEBNÍ SPONY
Soustava spojovacích spon s distančními příčkami zajiš?uje vzájemnou fixaci polohy desek bednění a slouží k ukládání a spojování jednotlivých desek na sebe.
Rozměry spon jsou závislé na zvolené tlouš?ce tepelné izolace, betonového jádra a bednících desek stěny.

Celková délka spony = tlouš?ka stěny 150 až 400 mm.