Na úvodní stránku Vytisknout stránku Napište nám Mapa stránek česky slovensky spain

Brněnská 154/32
692 01 Mikulov
GSM: +420 603 218 920
velox@veloxmikulov.cz
http://www.veloxmikulov.cz

Dotace na zateplení

Centrum pasivního domu

PROČ ZVOLIT ZROVNA VELOX / Únosnost betonového jádra stěny

(Orientační stanovení při max. 40% plochy otvorů)

Předpoklady pro výpočet únosnosti stěn:

  • výška podlaží cca 3,00 m
  • vzdálenost nosných stěn cca 5,00 m

 

Únosnost betonového jádra stěny obr. 1 (menší foto)


Únosnost betonového jádra stěny obr. 2 (menší foto)

Požární odolnost stěn

Požární odolnost stěny stavebního systému VELOX je vztažena na stanovení požární odolnosti vlastního betonového jádra stěny, podle ČSN 730821, tab. 1A pol. 9.
Použití této tabulky je omezeno štíhlostí stěny lvz: i <= 80.

Protože hodnoty požárních odolností stanoví ČSN 73 0802 rozdílně pro nadzemní a podzemní podlaží, jsou i požadované tlouš?ky betonových stěn při stejném stupni požární bezpečnosti rozdílné (viz následující tabulky).

S ohledem na statické schema systému můžeme považovat za vzpěrnou délku lvz, světlou výšku podlaží, tj. max. 80. i.

PODZEMNÍ PODLAŽÍ
Stupeň požární bezpečnostiIII.IV.V.VI.VII.
Požadovaná tlouš?ka stěny (mm)110135155200200
Světlá výška při L : i = 80 (cm)250310360460460

NADZEMNÍ PODLAŽÍ
Stupeň požární bezpečnostiIII.IV.V.VI.VII.
Požadovaná tlouš?ka stěny (mm)110135155200200
Světlá výška při L : i = 80 (cm)250310360460460

Stupeň požární bezpečnosti betonových stěn v používaných tlouš?kách betonového jádra stavebního systému VELOX, dle ČSN 730802:

TLOUŠ?KA BETONOVÉHO JÁDRA
(mm)
Stupeň požární bezpečnosti
Podzemní podlažínadzemní podlaží
120III.IV.
150IV.V.
180V.VI.
200VI.VII.
Další podstránky v sekci PROČ ZVOLIT ZROVNA VELOX: